විවිධ

Powered by Blogger.

Thursday, September 2, 2010

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට විපක්ෂයේ කලර් ලයිට්.


ලේසි වෙන්නෑ ගොයියො......

2 comments:

``` Outsider``` said...

වැඩක් නෑ. විපක්ෂෙට නිශේධන ශක්තියක් නෑ.

Anonymous said...

කණගාටුයි සහෝදරයා,මේ පාරේ ඩ්‍රයිවර්ලා මාර්ග නීති සලකන්නේ නෑ.රතු පත්තු උනාට බස් එක නවත්තන්නේ නෑ.

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය