විවිධ

Powered by Blogger.

Friday, February 22, 2013

බාලචන්ද්‍රන්ව මැරූ බ්ලොග් ලියන්නෝ


රජයේ හමුදාව විසින් බාලචන්ද්‍රන් අල්ලාගෙන පසුව වෙඩි තබා මැරූ බව කියන කතාව බොරුවක් බව උපකල්පනය කර ලියමි.....

හමුදාවට බාලචන්ද්‍රන් දරුවා අසුවූයේ නැත.
බිස්කට් කෑමට දී පසුව වෙඩි තබා මැරුවේද නැත.
හමුදාව එතරම් අමානුෂික නැත.
ඇත්තටම බාලචන්ද්‍රන් අසු වුවත් හමුදාව විසින් ඔහුව මරා නොදමනු ඇත.

එහෙනන් යකෝ මේ සංවේදි බ්ලොග්කාරයෝ කියන්නෙ බාලචන්ද්‍රන් මැරුව එක සාධාරණයි කියල. ඒ උන්ගෙ ප්‍රාර්ථනාව නේද? බලන් යද්දි මුන් හමුදාවට වඩා අන්තයිනෙ...

ප.ලි:
මාලන් විසින් ලියූ හැන්දෑව බ්ලොග් අඩවිය වසා දැමූ අවස්ථාවේ ඔහු කීවේ "මුන්ට ලියල වැඩක් නෑ බන්" කියල. උගේ ඒ තීරණය වැරදි බව එදා සිතුවෙමි. මාලන්, උඹ හරි! මුන්ට බ්ලොග් ලියල වැඩක් නෑ...

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය