විවිධ

Powered by Blogger.

Saturday, September 18, 2010

සිවුරට යටින්..


වටා පතෙන්
අමු සිවුරෙන්
වැහිලා – “මිනිහෙක්..!”

හිනාවෙන්ඩ බෑ
ඒ කියන්නෙ හදවතකුත් නෑ..!

අඩා වැටෙන්නෑ
එතකොට කඳුලු වැටෙන් නෑ..!

හයියෙන් ඇවිදින්නට බෑ
එතකොට කකුල් දෙකක් නෑ..!

මොනවා කලත් පිනට නොකා බෑ
එහෙම නැතුව නිවන් යන්ඩ බෑ..!

මේ ඔක්කොම නැතුවුනාම
පංචස්කන්දෙම නෑ..!

එහෙම එකක් නැති උනාම
සිවුරක් – ඇදලා වැඩක් නෑ..!

වටා පතෙන් කහ සිවුරෙන්
වහලා වැඩක් නෑ..!

“මිනිහෙක්” නැත්නම් -ඊට යටින්
වැදලා වැඩක් නෑ……


By 47
('මට හිතෙන හැටි' බ්ලොග් අඩවියෙන් උපුටා ගත්තකි)

No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය