විවිධ

Powered by Blogger.

Sunday, September 19, 2010

සුබපැතුම්....!

'සොඳුරු සිත' ට අවුරුද්දයි !
එයා දැන් ලොකු ළමයෙක්.

2 comments:

Anonymous said...

මෙහෙම අඹ ගහක් තියෙනව කියල මම අදයි දන්නේ.ස්තූතියි සුබ පැතුමට..

laky said...

Hm

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය