විවිධ

Powered by Blogger.

Thursday, September 30, 2010

කමෝන් සෝමෙ........! (思 春来)

ධනවාදය උග්‍ර අර්බුදයකට මුහුණදී සිටිද්දී චීනය විශාල වර්ධනයක් ලබමින් සිටිනවා - සෝමවංශ අමරසිංහ
'සියලූ ජයග‍්‍රහණ ලබා ගන්න පුළුවන් යැයි කියූ ධනවාදය මෙතෙක් මුහුණ දුන් උග‍්‍රම අර්බුදයට මුහුණ දෙමින් සිටින නමුත් ඒ අර්බුදය අතරේ චීනය විශාල වර්ධනයක් ලබා ගනිමින් සිටින බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක සෝමවංශ අමරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.' (lanka truth)
ඒ මහතා වැඩිදුරටත් මෙසේද පවසා ඇත.
'红豆生南春来发几枝,此物最相思。? 愿君多采撷 LTTE 春来发几枝,此物最相思 春来发几 SLBC 枝,此物最相思. 相思。? 愿君 DDT 多采撷 春来发几枝,此物最相 AIDS 相思。? 愿君多采撷 春来发几枝,JVP 此物最相 相思。? 愿君多采撷 CTB 春来发几枝,此物最 TVP 相 相思。? 愿君多采撷 春来 BBC 发几枝,此物最相 ! 相思。? 愿君多采撷 ADSL 春来发 VD 几枝,此物最相 相思。? 愿君多采撷 CID 春来发几枝,此物最相..............!'

6 comments:

charmi said...

生南春来发几 生南春....! (LOL)

Anonymous said...

炉排兄弟
මේ.. හැබෑට රතු බොංචියි LTTE එක අතරයි, SLBC එකයි ඇකේෂියා, DDT, AIDS, JVP අතරයි, හාපෝ මේකේ තව සම්බන්ධ තියනවා.. හැබෑට ඒ මොනාද???
අවුලක් නෑ සෝමේ අංකල්නේ......

``` Outsider``` said...

සෝමෙ අංකලුත් සමාජවාදියෙක් කියල හිතනව වෙන්න..

Anonymous said...

最相 相思。? 愿君...........

Rukman said...

@ charmi
南春来 !

@ කාංචන දිනූක
排兄弟 ? DDT, AIDS, JVP../../.. 来发几 生南.
愿君多采撷 春来 BBC 发几枝,此物最相 ! 相思。? 愿君多采撷 ADSL 春

samantha said...

豆生南春来发几枝,此物最相思。?

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය