විවිධ

Powered by Blogger.

Thursday, September 16, 2010

සී සහ ඩී ගිනියම


හිකි හිකිස් ගාන කෙල්ලන්ට
උන් පස්සෙ යන කොල්ලන්ට
ඒ විතරක්ද කොල්ලන් දිහා බල බල
උන් අවදි කරවන ඳගකාර කෙල්ලන්ට
පිහිටවන අතිරේක පන්තිය

ඉස්කෝලෙ උගන්නනවා මදි
පන්තියේ කියා දෙනවා හොඳට
ඒ විතරක් ද මගේ යාලුවොත් යනවා
කියා ගෙදරට - ඇවිටිල්ලකින් පසු
උදා කරගන්නා අපේ අතිරේක පන්තිය

ටියුට් විතරක් ද - නැහැ තවත් පොත් එහෙම විකිණෙන
අපි විතරක් ද - අපේ ගුරුතුමාණෝ ද සැනහෙන
එක ම තැනකට වෙලා කච කච මැද
පුංචියට හිත රිදෙන කවි ලියා අතිනත යවන
අන්තිම දවසෙ සාදයක් දා සැනසෙන

ඒ වසන්තයට පසු විභාගය ඇවිදින්ය
හිත දලු දැම්මාට විතරක් ලකුණු නොලැබෙන
අහිංසක විදියට හොරෙන් බලලා සමුගන්න
විභාගය ඉවර වී හීන අතරෙ සැරිසරන
හැම මොහොතකම හිත දවන සී සහ ඩී ගිනියම

- හිතුවක්කාරයා විසින් 'ගැමියා' හි දමා තිබූ කොමෙන්තුවකි.

No comments:

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය