විවිධ

Powered by Blogger.

Sunday, September 5, 2010

ආයිබෝං විකී.

2 comments:

විකී said...

ආයුබෝං....ආයිබොවන්ට බුලත් කොක්කනෙත් අරං මං හෙට අනිද්දම එනවා අඹ ගහ යටට හැමෝටම කතා කොරන්ට ඕං. හැබැයි මේ කොක්කනේ බුලත් විතරක්ම නෙවෙයි ඕං.................

charmi said...

අනිවා කොක්කනේ නං ගේන්ඩ. ඈලි මෑලි වෙලාවට මට නං ඕක දිවිය අවුසදයක්.

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය