විවිධ

Powered by Blogger.

Friday, August 27, 2010

මාලන්.....


වෙල්කම් මචං....

3 comments:

charmi said...

පින්තූරෙ 'ඩුබායි වට්ටක්කා' එකෙන්.

Anonymous said...

he he නියමෙටම ගැලපෙන පින්තූරයක්නේ දාලා තියෙන්නේ :)
මිම්ම දීලා මහපු ඇදුමක් වගේ...

අඹ ගහ යට said...

'පුතා' ගෙ වැඩ තමා.

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය