විවිධ

Powered by Blogger.

Thursday, November 18, 2010

තහනං පෝස්ටර් යැ

කොළඹ නගරය සරසන ලද
දංකොටුව පෝසිලේන් හැඩ
මල් වැල් ගෙතූ ලොකු කටවුට්

එඩි ඇති මිනිහෙකුට කළ හැකිද?
ආණ්ඩුව වැරදි තැන අලවන එකත්
තහනං කළ කලෙක

දුර දකින එඩි ඇති හිනාවට යටින්
හී අකුරෙන් ලියා තිබුණා
මේක පංචායුධයේ වැඩක්

මං හිතන්නේ ආරස්සාවට
වෙන්ටැ


-හිතුවක්කාරයා

හපනෙක් ඉන්නවානං මේ කටවුට් එකක පින්තූරයක් මේ යටිං එල්ලන්න

1 comment:

charmi said...

ඔච්චර හපනා පොටෝ එකක් අරං එච්චනං අපි අපේ වගේ එල්ලගන්නවනේ. අපිට නං බෑ ඔව්ව පොටෝ ගහන්ඩ ගිහිල්ලා .........

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය