විවිධ

Powered by Blogger.

Thursday, August 26, 2010

Taboo Subjects

බිලි පූජාව සඳහා සතුන් ඝාතනය කිරීම පිළිබඳ Taboo Subjects බ්ලොගයේද සංවාදයක් ගොඩනැගී තියෙනව.

මෙතනින් බලන්න.

මේ වගේ දේවල් ගැන සංවාදයක් ගොඩ නැගීම වැදගත්.

1 comment:

tharanga said...

mata nam penne oya sanwada ekkwth palak ne wage.

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය