විවිධ

Powered by Blogger.

Saturday, August 28, 2010

මෙයාව සංවර්ධනය කරමුද?


මහ දෙයක්යැ....

ඔය එන පාර කොන්ක්‍රීට් කරලා...
රු. 350/= හේ සමෘද්ධි මුද්දරයක්
දුන්නනං ඉවරයි.


(My first post)

4 comments:

Shadow/හේමලයා said...

patta......

charmi said...

ඕන්නං එයාව බලාගන්ඩ ජනසභා ලේකම් කෙනෙකුත් දෙමු.

බිඟූ said...

maxxii

Rukman said...

ස්තුතියි හැමෝටම.

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය