විවිධ

Powered by Blogger.

Sunday, August 29, 2010

ඩිස්කවුන්ට් පිට අඹ ගන්න අඹගහ යටට එන්න2 comments:

අඹ ගහ යට said...

අඹ පින්තූරය නැතිව ලින්ක් එක පමණක් වැටී ඇත.
ලින්ක් එක අනුව එක මල්ලේ ලුණු කන්නෙකු බව පෙනේ.

Anonymous said...

පුදනකොටම කාපි යකා කිව්වලු. දැන් හරි. කම්මැලි කමට වැඩකරන්න ගියාම වෙන වැඩ.

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය