විවිධ

Powered by Blogger.

Friday, December 30, 2011

තොපි වෙනුවෙන් අපි
අගාධය පෙනි පෙනි..
විනාශය දැනි දැනී..
අපි
මරණයට..
අතවනමු...

අපි මහා බොරැවක පැටලී සිටිමු..
ලෝකය රඟ මඩලකි
අපි එහි නළුවන් වෙමු
විටක දුකද
විටෙක සතුටද
විඳිමු
එහි නිමක් නැත..

දුක හංගගෙන 
හිනාවෙන අපි
සතුටට අඬමු
වෛරය පිරිමහන්නට
අතට අතදෙන
මිත්‍රත්වය වෛර කරන
මුනට හිනා වී
පිටට පිහියෙන් අනින
අරැම පුදුම 
සත්වයන් පිරිසකි...

සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න  මෙතනින් ජීවිතය දකින්න.. විඳවන්න නොව...විඳගන්න බ්ලොගයට යන්න.


ප.ලි. බ්ලොගයේ කතුතුමන් වන "බස්සා" ගෙන්නිසි අවසරයකින් තොරව උපුට ගන්නා ලදි. ඒ ගැන එතුමන් අමනාප නොවනු ඇතැයි සිතමි.

2 comments:

Anonymous said...

මාත් කලක ඉදන් කියවන හොඳ බ්ලොග් එකක්.. වෙනස්කමක් දකින්න පුලුවන් බ්ලොග් එකක්...

බස්සා said...

බොහොම ස්තූතියි.....කිසිම ප්‍රශ්ණයක් නැහැ උපුටාගැනීම සම්බන්ධයෙන්....

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය