විවිධ

Powered by Blogger.

Sunday, January 23, 2011

""""තවුස්දම"""""හිරු ගිලුණු නිශායම
නුබ රුවින් මුසපත්ව
දැහැන්ගත වී හිඳී
නිසොල්මන්ව....

සෙනෙහසට නොකැළඹුණ
මා සිතේ තවුස්දම
බිඳේවිද ඒ රුවට
මුවාවෙන්.....

ඉර හැරෙන ගොම්මනේ
සැදෑ තරු වියන මැද
නුඹ හිදී මා නෙතට
මුවා වී....

හිත පිරෙන සෙනෙහසට
නුඹ නගන මුදු සිනා
මා සිතේ තනිකමත්
මකාවී....


http://manubloggers.blogspot.com/2011/01/blog-post_22.html

No comments:

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය