විවිධ

Powered by Blogger.

Saturday, November 13, 2010

නුඹ නමින්

සුපිපුනු සුවඳ
මල් හසරැලි
 මුව ගවසා
   
සඳ කැන් වලින්
   සිහිලස ගෙන
   හද තවරා

මදනළ සමඟ
හාදව
ගී පද මුමුනා
      
      නුඹ ළඟ රැදෙමි 
     හැමදා
      සෙනෙහස පුරවා

4 comments:

Anonymous said...

lassanai !

charmi said...

සරළයි.
අහිංසකයි.
සංක්ෂිප්තයි.
ඒ නිසා මේකට කැමතියි.

dhammika said...

ලස්සනයි..///

Tharindu Chathuranga said...

වින්දනීයයි

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය