විවිධ

Powered by Blogger.

Saturday, November 3, 2012

Bye bye CJ madam..!Apolitical Intellectuals
By Otto Rene Castillo


One day
the apolitical
intellectuals
of my country
will be interrogated
by the simplest
of our people.

They will be asked
what they did
when their nation died out
slowly,
like a sweet fire
small and alone.

No one will ask them
about their dress,
their long siestas after lunch,
no one will want to know
about their sterile combats
with “the idea of the nothing”
no one will care about
their higher financial learning.

They won’t be questioned
on Greek mythology,
or regarding their self-disgust
when someone within them
begins to die
the coward’s death.

They’ll be asked nothing
about their absurd
justifications,
born in the shadow
of the total lie.

On that day
the simple men will come.
Those who had no place
in the books and poems
of the apolitical intellectuals,
but daily delivered
their bread and milk,
their tortillas and eggs,
those who drove their cars,
who cared for their dogs and gardens
and worked for them,
and they’ll ask:

“What did you do when the poor
suffered, when tenderness
and life
burned out of them?”

Apolitical intellectuals
of my sweet country,
you will not be able to answer.
A vulture of silence
will eat your gut.
Your own misery
will pick at your soul.

And you will be mute in your shame.

3 comments:

මාතලන් said...

අපේ කොහෙද බන් පොලිටීෂියන්ලා හරි පොලිටිකල් ඉන්ටලෙක්චුවල්ස් ලා හරි. මේ ගැන ළිපි ලියලා තිබුනේ කී දෙනාද ළෝකෙට දැනගන්න කඩ්ඩෙන් ලිපියක් ලියලා තියෙන්නේ පාක්‍යසෝති විතරයි. ඕන් අපේ තත්තේ..

අද මරු කාටුන් එකක් තිබුනා මේ පොයම් එකට සමාන ඒතුමා එකේ.

සිරා අහනවා මගෝඩිස්තුමාගෙන් සෑර්, සෑරුත් දෝශාභියෝගෙට අත්සන් කලාද..?
නැතුව බන්..
සෑර් ඒක අත්සන් කොලේ හදවතට එකඟවද..?
හදවතක් තියෙනවනම් පිලිටික්ස් කරන්න පුළුවන්ද බන්..

මටත් කියන්න තියෙන්නේ

ඔඹ තුමියට සුභ ගමන්....!!!

මාතලන් said...

කෝ මාලන් උඹේ මිත්‍රයෝ. වෙනදට කොමෙන්ට් දාන. මේක සංවේදි ප්‍රශ්ණයක් නොවෙයි වගේ නේද...?

Anonymous said...

@මාතලන් :)

කොහොමත් මේ වගේ ඒවට කමෙන්ට් හිට්ස් අඩුයි.

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය