විවිධ

Powered by Blogger.

Tuesday, October 12, 2010

නුඹ වෙතටයි

බිම වැටී මහ පොළව සිප නොනිදා
ඇයි හිතන්නේ දුහුවිල්ල ගැන පෙනහලු පුරන
පුපුරා වැනසුන මස් වැදැල්ලක් යළි පුබුදා
සොල්දාදුවෙක් වී යළි දිනා මව් බිම
ඇයි කියන්නේ ළය පුරා ඇති යකඩ ගුළි ගැන


වෙඩි තියාපන් කී හඬට අවනත වූ දැඩි හිතක්
ඇයි සැලෙන්නේ දක්වා - නොකළ වරදට දඬුවම් බව
නිල ඇඳුම ගලවා තබා නොබියව ගියා නම් පෙරට
දිනන්නට මහා ජනතා හදවත් හැඳ සුදෝ සුදු ඇඳුම
පැකිලෙන්නේ මන්ද ගලවා පදක්කම් අඳින්නට ජම්පර

දැසි දසුන් පිරිවරා බල විකුමන් පෑ හැන්දෑවකට පසු
උදා වී ඇත කහට කෝප්පය බී යැපෙන උදෑසන
ආ ගමන් මග යබොර මැඩ - ලෙය ට ලෙය වගුරා උදාකළමුත්
දවස නික්මෙන බව පෙනි පෙනී - සැලෙන්නේ මන්ද
නෙත පියා වැළලෙන්න මිස යමක් ඉතිරිව නැති කළෙක

-හිතුවක්කාරයා විසිනි

1 comment:

විකී said...

හිතුවක්කාරයා වෙතයි,

මම ගැමියා හී තිබූ 'රූප' ලේබලයේ පින්තූර එයින් ඉවත් කළා. නමුත් ඒවාට comments ලෙස 'හිතුවක්කාරයා' විසින් ලියන ලද කවි මා ළග සුරක්ෂිතව තබා ගත්තා. ඒවා ඔබේ අනන්‍යතාවය රැකෙන පරිදි ඉදිරියේදී ප්‍සයිබර් අවකාශයේ තැනෙක ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට කටයුතු කරන බව කාරුණිකව සළකන්න.

මෙයට හිතවත් ගැමියා හී විකී

Blog Archive

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය