විවිධ

Powered by Blogger.

Wednesday, September 7, 2011

කේන්දර කතාවක් - Short කතා"නැන්දා ඇයි මැරී කලේ නැත්තේ?"
"මගේ කේන්දරේ අඟහරු හතේ"
"ඉතින්..."
"එහෙම අයට බඳින්න බැහැ"
"බැන්දොත්?"
"බඳින්න වෙන්නේ නැහැ ළමයෝ. මොකක් හරි වෙලා වලකිනවා"
"ඉතින් නැන්දා ට්‍රයි කළේවත් නැද්ද?"
"ඒ මොකටද? කොහොමත් බැරි එකේ නිකම් මහන්සි වෙන්නේ"
"මනස්ගාත"
"මනස්ගාත වෙන්නේ කොහෙද? සහතික ඇත්ත"
"කිසි පදනමක් නැහැනේ. හා කියන්න බලන්න මොන හේතුවක් උඩද විශ්වාස කරන්නේ?"
"ඉතින් මේ මං ම ගන්නකො. මගේ අඟහරු හතේ. මං බැන්දේ නැහැනේ"
"නැන්දා බැන්දේ නැත්තේ එහෙම කියල තියෙන හන්දා නේ"

"ඔව්. කොහොම හරි බැන්දේ නැහැනේ"දිග Short කතාවක පොඩි කෑල්ලකි. දිගටම කියවන්න යන්න......
Short කතා
http://short-katha.blogspot.com/2011/08/blog-post_23.html

1 comment:

ayesha said...
This comment has been removed by the author.

වින්දනාත්මක

සාහිත්‍ය

සමාජ/කාලීන

දේශපාලන

Followers

අපිව කියවන අය